Vara lui 2014 – o vară de foc

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE POEZIE – RENATA VEREJANU
ediţia I, 1 martie – 1 septembrie 2014

Tricolor

Juriul Internaţional
la prima ediţie
a Festivalului Internaţional de Poezie – Renata Verejanu
academicianul Mihai Cimpoi, preşedinte:
Am salutat printre primii Festialul Internaţional de Poezie – Renata Verejanu, deoarece cunosc acest poet luptător şi neînfricat de pe linia întâi a renaşterii naţionale, ştiu cât de mult a pătimit. E timpul să vină cu un bilanţ literar.
        În timp ce unii colegi îşi adunau distincţii şi onoruri şi la Chişinău, şi la Bucureşti, fără să ştie pentru ce, Omul de cultură  Renata Verejanu nu a intrat în competiţia pentru o distincţie, deşi binemeritată .

 

 

academicianul Vasile Tărăţeanu, Cernăuţi, Ucraina:

Salut Festialul Internaţional de Poezie – Renata Verejanu, un festival unic în spaţiul european; este un eveniment cultural de mare anvergură. Şi, precum se vede, de lungă durată. Orice ar face Renata Verejanu e de înaltă calitate, şi este necesar pentru tânăra generaţie, pentru ţară şi neam, pentru cultura românească, pentru viitor. Poeta e atât de senină în lupta pentru adevăr şi dreptate, pentru victoria frumosului.

 

Galina Codreanu, redactor TV, vice preşedintele Academiei Europene

Ideea de a realiza Festivalul Internaţional de Poezie – Renata Verejanu “bântuia” Academia Europeană a Societăţii Civile deja de câţiva ani. Însă poeta nu accepta – posibil prea bine îi cunoştea pe cei care în ţara asta cred că decid totul şi că de ei depinde mersul soarelui pe cer. Şi când ei trecuseră orice limită de comportament inuman, distrugându-i nu doar cariera literară, ci şi destinul – Poeta a acceptat implementarea proiectului. Dar nu mai întâi de a proba terenul, deci, comunicându-i acad. Mihai Cimpoi, la ziarişti, profesori de limba română, bibliotecari… Majoritatea au susţinut că acest festival vine cu cel puţin cinci ani întârziere…şi că Renata Verejanu e printre puţinii poeţi din Moldova care ar putea avea un festival de succes.


10491215_738462249525880_1688383875332680120_n[1] - Copy
Necesitatea unui Festival de poezii este foarte important pentru că în ziua de azi sîntem sub un debit uriaș de informații, care de foarte multe ori, nu este cea mai potrivită. De aceea manifestările culturale de acest gen ne invită la lectură, care ne ajută să avem criterii de selecție față de acea informație ce nu corespunde canoanelor unei educații de excelență.
Lecturarea poeziilor stimulează la o mai bună exprimare, la îmbogățirea vocabularului tău, mărește nivelul tău de cunoștințe și nu în ultimul rând, dă posibilitatea creșterii imaginației. Toate aceste elemente le găsim în asemenea acțiuni culturale, căci poezia este forma de exprimare a spiritului. Sunt onorat că am făcut parte din Juriul Festivalului Internaţional de Poezie – Renata Verejanu.

Scriitoarea Rodica Elena Lupu, Bucureşti: Un festival de poezie aduce prin versuri momente demne de a învinge curgerea vremii, poeziile par oglinda propriului suflet în care autorii se privesc seara, dar şi înainte de ivirea zorilor, par emanaţia propriei aure purtătoare a unui nimb unic, dar şi înregistrarea sonoră, în tonalităţi specifice simfoniei, a vocilor inimii.

c66a5-roena5b15dPoeţii ne demonstrează tuturor că trăirea călăuzită de iubire şi dăruire necondiţionată este universul în care am putea convieţui în linişte şi bună înţelegere.
Poezia este o lecţie de mirare. Ne mirăm că suntem, în ciuda a toţi şi a toate. Ne mirăm că iubim, în ciuda urii şi ostilităţii ce ne strivesc din toate părţile. Ne mirăm că ne putem prelungi şi înmulţi prin iubire, prin vlăstarele cărora le dăm rod, asemeni Arborelui Vieţii şi al Adevărului. Ne mirăm că ne mai putem mira…

 

 

Petre RĂU, scriitor, editor, Galaţi:
E un mare privilegiu să te poți întâlni atât de des cu iubitorii de poezie, așa cum i se întâmplă acum poetei Renata Verejanu. De aceea, aș putea bănui că dânsa este, pe cât de admirată, pe atât de invidiată pentru această rară favoare, chiar și de mulți dintre colegii de breaslă, dintre cei care se străduiesc mai puțin să se expună ca persoane publice. Și asta fără a mai pune la socoteală faptul că melosul dulce al poemelor Renatei Verejanu însuflețește și mai mult spiritul implicat în bătălia a ceea ce s-ar putea numi protecția graiului matern, a înaintașilor culturii române, a tot ceea ce înseamnă luptă neîntreruptă pentru promovarea și cultivarea idealurilor unei națiuni deloc tolerată de soartă în toată istoria ei.

Am avut prilejul să mă conving că, prin neobosita sa activitate artistică, Renata Verejanu se dovedește a fi un neobosit promotor al valorilor autentice, în special prin promovarea tinerelor talente, ridicând și impulsionând totodată o adevărată şcoală de poezie pe parcursul unor decenii și în interiorul unor spații măcinate de frământări sociale și politice.

Renata Verejanu, poeta cu “semnul crucii prins între buze” (sau, dacă vreți, poeta “metaforei în flăcări”, așa cum susţin bibliografii) de atâta drag de poezie și de fragede talente care răsar la umbra muncii și dăruirii sale artistice și care veghează atent ca patria să-i fie permanent scrisă pe inimă, este sufletul Festivalului Internațional de Poezie care îi poartă pe drept numele, festival ce se adresează tuturor îndrăgostiților de poezie, indiferent de vârstă, naționalitate, țară, limbă, religie etc.
Nu mai puțin adevărat este și faptul că organizarea unui atât de amplu eveniment cultural dedicat creatorilor de pretutindeni – în special creatorilor tineri – arată deschiderea către un fenomen literar viu şi angajarea în crearea și înălțarea unor mesaje și atitudini culturale la înălţimea celor de acelaşi fel din Uniunea Europeană.

Personal am trăit senzația plăcută că, prin generozitatea și seriozitatea organizatorilor, în condiţii destul de dificile, festivalul oferă tuturor participanților garanția că pot fi protagoniştii unui eveniment inedit în spaţiul cultural de limbă română și nu numai. Un festival ce pune la loc de cinste creaţia poetică, eseul critic, dar și recitarea și compoziția muzicală, tălmăcirea în alte limbi, toate ca amprente unice ale unui spaţiu cultural european veritabil.

Vasile Bahnaru, scriitor, directorul Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei:

 Institutul de Filologie al AŞM a salutat iniţiativa Academiei Europene a Societăţii Civile de a desfăşura Festivalul Internaţional de Poezie – Renata Verejanu din câteva motive: pe parcursul întregii vieţi poeta a fost o deschizătoare de drumuri, a realizat şi condus zeci de proiecte internaţionale, de peste un sfert de veac Cenaclul „Grai Matern” lansând noi nume, – demult era timpul să-şi promoveze şi opera sa poetică. A fost marginalizată pe toate timpurile. Era de înţeles că, după ce a editat peste 30 de cărţi în ultimii 3-5 ani, să lanseze ceva nou şi frumos. Urmăresc activitatea Renatei Verejanu de prin anii ”80, e un poet activ, consecvent, mereu pe linia întâi a renaşterii naţionale…

Juriul consultativ al Laureaţilor

Dragi participanţi la Ediţia I
a Festivalului Internaţional de Poezie – Renata Verejanu

Cei dintre voi care veţi obţine la această ediţie Premiul I,
conform Regulamentului, nu aveţi dreptul să participaţi 
şi la următoarele ediţii, la Secţiunea dată, 
deoarece voi veţi constitui
Juriul consultativ al Laureaţilor Festivalului…
Cealaltă lume poate participa la Festival
la aceeaşi secţiune până la obţinerea Premiului I,
dar nu mai mult de trei ori.
Ediţia a II a Festivalului Internaţional de Poezie – Renata Verejanu
va demara la 1 septembrie 2014.

Cu urări de izbândă,
Daniel Verejanu, Preşedintele festivalului

Eu şi Consiliul Europei

Dan Verejanu, Consiliul Europei, Mihai Cimpoi, Renata Verejanu

 

 

 

Acum CINCI ani editam 

(pe cont propriu)

cartea

“Eu şi Consiliul Europei”,
acest for pan-european

sărbătorindu-şi 60 de ani de la fondare…
Şi eu, un european basarabean,
un tânăr care promova în rândurile semenilor săi
politicile Consiliului Europei,
mai ales drepturile omului,
o justiţie corectă,
statul de drept…

Dar şi dreptul la libera exprimare, dialogul intercultural, drepturile copilului…

visam în Moldova să învingă democraţia

ca să ia sfârşit monitorizarea minţilor moldovenilor de către Consiliul Europei

Caut timp pentru a finisa o altă carte despre experienţa mea de 15 ani

de colaborare cu Consiliul Europei…

 

 

Image

Măria sa, Poezia, în festival…prin Moldova

Tricolor

 

 

Dan Verejanu, Mihai Cimpoi

Dan Verejanu, Ciocana, Mihai Cimpoi

 

Dan Verejanu, Mihai Cimpoi

 

Dan Verejanu, festival de poezie

 

 

 

 

 

 

Festival de Poezie, Dan Verejanu, Mihai Cimpoi

 

În prima jumătate a lui 2014
 am fost în vâltoarea evenimentelor
 unde Poezia era la sine acasă…
 M-am bucurat că în această perioadă
 a unei tranziţii prea lungi
 (scriu o carte despre 20 de ani
 de monitorizare a Moldovei
 de către Consiliul Europei)
 sunt mulţi copii şi tineri
 care au ales Poezia
 ca mod de viaţă…

Sunt ferm convins că doar 

Poezia va salva sufletul tinerii generaşii…

Cărţile care le-am citit recent, cu plăcere…

Dan Verejanu

 

 

 

 

 

 

 

 

titulescu, dan verejanu

 

Mihai-Cimpoi, Dan Verejanu

 

 

 

 

 

Am citit zilele acestea:

 cartea despre Titulescu,

dăruită de E.S.dl George Potra

la Festivalul Internaţional Lucian Blaga,

cartea acad.Mihai Cimpoi, despre Lucian Blaga,

şi materiale despre Consiliul Europei, în calitate de promotor 

al acestui for pan-european de la 15 ani…

O poză de la o reuniune la

 

Consiliul Europei (Strasbourg),

 

Bogăția mea – sunt oamenii pe care-i cunosc

Mihai Cimpoi

 

 

 

 

 

 

Ion Brag, Mihai Cimpoi, Dan Verejanu

 

Dan Verejanu

 

 

Aceste poze

îmi vor aminti mereu

de prima comunicare

la Festivalul Internațional ”Lucian Blaga” –

poet, filosof și ambasador…

și de marile personalități 

pe care le-am cunoscut

la acest important eveniment.
Lancrâm, România, 9 mai 2014

Lucian Blaga și tinerii cercetători

Lucian Blaga

 

 

 

 
Dan Verejanu, Mihai Cimpoi, Nicolae Mareș, AȘM

 

 

 

 

Dan Verejanu, Lucian Blaga

 

 

Festivalului Internațional ”Lucian Blaga”, 2014

La ediția din 2014 a Festivalului Internațional ”Lucian Blaga”
am avut onoarea să fac parte din delegația Academiei de Științe a Moldovei
(delegație condusă de acad.Mihai Cimpoi).
Și drumul de o noapte și o zi foarte obositor și foarte costisitor, și emoțiile enorme în fața nemuririi marii personalități care e Lucian Blaga,  toate au cedat de-ndată ce mi-am ținut comunicarea alături de mari somități: poeți, profesori universitari, ambasadori, academicieni…

Tema comunicării ”Lucian Blaga – ambasadorul României mari și a puterii creatoare”,
a plăcut unor personalități, cuvântul cărora pentru mine are greutate.
Sunt nespus de bucuros că i-am cunoscut pe scriitorii ambasadori Ion Brad, Nicolae Mareș, George Potra,
pe dl Alexandru Surdu (vice președintele Academiei Române),
pe dl Ionel Valentin Vlad, președintele Academiei Române.

La deschiderea Festivalului Internațional ”Lucian Blaga”- Ion Mărgineranu, poetul de la Alba Iulia, m-a prezentat nespus de poetic, chiar înălțător, lucru care mă obligă să muncesc și mai mult…

Am participat la Salonul de Carte de la Alba Iulia,

la Cenaclul de la Sebeș, la expoziții de pictură,

la Slujba divină la mormântul lui Lucian Blaga,

am vizitat Casa-muzeu…

E necesar să remarc neapărat că am fost recomandat de acadm.Mihai Cimpoi și susținut de dl V.Bahnaru, directorul IFAȘM.

Și că am revenit acasă cu un vraf de cărți bune.
Lancrâm, Sebeș, Alba Iulia, 8-11 mai 2014

P.S. E necesar să mă depărtez în timp de acest eveniment important pentru a scrie un material mai amplu.

D.V., doctorand

Festivalul Internaţional “Lucian Blaga”

 

Dan Verejanu, Mares,

Dan Verejanu, Cimpoi, Vişan

 

Dan Verejanu, Lancrâm
Festivalul Internaţional “Lucian Blaga” – eu, un tânăr doctorand printre mari somităţi… cu prima mea comunicare despre Lucian Blaga la un asemenea eveniment…
 (Lancrâm, Sebeş, Alba Iulia) România,
 8-11 mai 2014

Proiecte în parteneriat cu Institutul de Filologie al AȘM

TricolorFestival Internațional de Poezie Renata Verejanu

 

Festivalul Internațional de Poezie Renata Verejanu

 

Festival Internațional de Poezie Renata Verejanu

 

Festivalul Internațional de Poezie Renata Verejanu

 

Festivalul Internațional de Poezie Renata Verejanu

 

Festivalul Internațional de Poezie – Renata Verejanu,

proiect lansat de Academia Europeană a Societății Civile,

în parteneriat cu Institutul de Filologie al AȘM,

la doar două preselecții din capitală

a selectat peste 20 de participanți în concurs.
Cu Doamne ajută și după sărbătorile de Sf.Paști…

 

la Festivalul Internațional de Poezie

Tricolor

Festival de Poezie Renata Verejanu

 

DSC_0906

 

Festivalul Internațional de Poezie Renata Verejanu

 

Festival internațional de Poezie renata Verejanu

 

Festivalul

Internațional

de Poezie -

 Renata Verejanu

în doar câteva săptămâni

a adunat în jurul său

mari personalități

dar și tineri artiști, poeți, critici…

participanți

în diferite secțiuni:

Autori de poezii,

Declamatori și

Eseiști,

de diferite vârste, profesii. naționalități…


9 aprilie 2014,

Biblioteca B.P.Hașdeu,

Chișinău

 

Un material mai amplu la

Festivalul de Poezie

Dan Verejanu și Clubul Consiliului Europei

Tricolor

 

 

Dan Verejanu, Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi

 

Dan Verejanu, Clubul Consiliului Europei, Renata Verejanu, WOTC, OMCT

 

Dan Verejanu, Revista Micul Prinț, Renata Verejanu

 

Dan Verejanu, Meritul Civic, Marian Lupu, Moldova, Anul Voluntariatului, Renata Verejanu

 

Dan Verejanu editorul și alcătuitorul cărții ”Eminescu ni l-a dat pe Mihai Cimpoi”,
 Dan Verejanu meditând asupra noilor activități în calitate de lider de voluntari,
 Dan Verejanu, autorul Revistei Micul Prinț, la Aniversarea de 20 de ani ai revistei…își permite să fie pe copertă, după ce a publicat și promovat sute și mii de copii și tineri de pe tot globul…
 Dan Verejanu și Alina Dragancea, volunrari de la 7 ani (printre puținii tineri cu cel mai mare stagiu de activitate ca voluntari în Societatea Civilă, din anul 1988), în clipa plină de emoții după ce au primit distincția de Stat ”MERITUL CIVIC”, la Reședința de Stat.

Hai, fiecare să vorbim despre noi și nu despre alții… – un nou proiect al Clubului Consiliului Europei, fondat și condus de Dan Verejanu

Activități, activități, activități…

Tricolor

 

 

Dan Verejanu, Ministerul Tineretului, Renata Verejanu

 

Dan Verejanu, Mihai Cimpoi, Biblioteca Națională a Moldovei

 

Dan Verejanu, Ala Donțu, Renata Verejanu, Moldova, Ministerul Culturii

 

Dan Verejanu primind Premiul ”Cel mai activ coordonator de voluntari”, Teatrul de Operă și Balet,

Dan Verejanu după ce a obținut premiu la Salonul Internațional de Carte, pentru cartea sa ”Eu și Consiliul Europei” (cu acad.Mihai Cimpoi și dna Raisa Melnic, Biblioteca Națională a Moldovei),

Dan Verejanu, directorul Festivalului-Concurs Internațional al Talentelor Lumii ”Micul Prinț” și prezentator cu Ala Donțu la Concertul de Gală și Decernarea Premiilor (Palatul Național).

Hai, fiecare să vorbim despre noi și nu despre alții… -

 un nou proiect al Clubului Consiliului Europei.