Congresul Mondial al Eminescologilor, ediţia a V

Am făcut parte din
Comitetul organizatoric al Congresului,
deoarece acad.Mihai Cimpoi
trebuia susţinut,
şi am muncit cu mare plăcere:
şi la Congresul Mondial al Eminescologilor,
şi la Festivalul Internaţional de Poezie – Renata Verejanu…
Am participat cu Academia Europeană a Societăţii Civile,
(deoarece făcând parte din Senatul Academiei
am răspuns personal de editarea cărţilor
şi esteticul standului Academiei ESC)
la Salonul Internaţional de Carte, Bookfest 2016…
Am avut o vară fierbinte,
un început de toamnă cu un rod frumos…

Mihai Cimpoi, Congresul Mondial al Eminescologilor

Daniel Verejanu, Mihai Cimpoi

Mihai Cimpoi

Festivalul Internaţional de Poezie

În calitatea mea de preşedinte al
Festivalului Internaţional de Poezie – Renata Verejanu,
am deschis Spectacolul de Gală şi Decernarea Premiilor,
şi primul care a salutat participanţii
a fost acad.Mihai Cimpoi,
preşedintele de onoare al Festivalului,
preşedintele juriului internaţional…
Premiile au fost înmânate de protagonista Festivalului,
poeta Renata Verejanu, secondată la fiecare secţiune
de către un membru al juriului:
dr.hab.Vasile Bahnaru, directorul Institutului de Filologie al AŞM,
dr.hab.Ion Ciocanu,
poetul şi editorul Petre Rău,
jurnalista Galina Codreanu, vicepreşedinte
a Academiei Europene a Societăţii Civile.
Eu am oferit premiile învingătorilor în Secţiune
„Poezia – în viziunea artiştilot plastici”,
apoi am avut şi răspunderea cinei festive…

Festival Internaţional de Poezie

Daniel Verejanu, Mihai Cimpoi

Daniel Verejanu, Ion Ciocanu

 

 

În Revista Boema, Galați

Ce citim și unde ne publicăm…

Revista BOEM@, august 2016

 

Daniel Verejanu, Congresul Eminescologilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În preajma ediției a V-a

a Congdesului Mondial al Eminescologilor,

proiect al academicianului Mihai Cimpoi…

am publicat articolul „Metafora – comunicarea dintre conştient şi inconştient”,

care a atras atenţia unor tineri savanţi de la Oxford.

(pagina 6, Revista Boema).

Poetul Dintre Milenii

alcătuitorul antologiei
(adunare, selectare, cules și redactare)
Poetul Dintre Milenii

O antologie dintre secole

Născută în anul mistreţului de foc, în câmp, pe o brazdă de arătură proaspătă, posibil că cerul şi pământul i-au dat profunzimea lor milenară din care să-şi extragă gândurile şi metaforele filosofice. Creând permanent evenimente de o rară frumuseţe şi importanţă pentru societate, poeta s-a creat pe sine sau poate că s-a divulgat cea dintotdeauna: o personalitate cu caracter, cu demnitate, cu dragoste de neam şi oameni. Un filantrop înnăscut şi un Om de mare omenie. Continuarea

Ce e etern și ce e istoric în cultura românească?

 

Constantin%20Noica

„De ce noi, românii, etnic vorbind mai omogeni decât germanii, a trebuit să așteptăm soarta o mie de ani? Situația geografică defavorabilă, neprielnică condițiilor istorice, năvăliri barbare, vecini sălbateci? Dar acestea ar fi trebuit să fie motive în plus de afirmare, elemente de mărire proprie, dacă pornirea de a face istorie, pornirea oarbă și primordială, ne-ar fi aruncat irezistibil în vârtejul universal. Astăzi la ce-am ajuns? La voința de a face istorie. Cine a înțeles acest lucru este lămurit cu tragedia culturilor mici, cu tot ceea ce e rațional, abstract, conștient în tragicul nostru“.

Rândurile acestea, scrise de un tânăr acum câțiva ani, pot nedreptăți sau nu neamul românesc; aceasta nu ne interesează. Ele ne așează însă dintr-o dată în inima tensiunii care domină, pe toate planurile lumea românească de azi.

(În îtregime în pag.Publicații)

Cluburile Consiliului Europei – 15 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Verejanu

 

100_1685[1] - Copie

 

 

 

 

 

 


După grandiosul proiect al poetei Renata Verejanu: 

Prima Caravană a Culturii Păcii din Est spre Vest,
 care a pornit de la Chişinău (octombrie-noiembrie 2000) 
şi a trecut din ţară în ţară, din capitală în capitală, 
 până la Consiliul Europei (Strasbourg)
şi UNESCO (Paris), 

unde membrii Caravanei au fost primiţi de
înalte oficialităţi – 

liderii OMCT au lansat noi proiecte
de durată, multidimensionale, 

doar pe muncă de voluntariat: 

Renata Verejanu a creat Cluburile UNESCO, 
apoi Federaţia din Moldova a Asociaţiilor, 
Centrelor şi Cluburilor UNESCO (FMACCU) 
şi Daniel Verejanu a lansat proiectul 
„Cluburile Consiliului Europei”
şi a început a crea 

noi structuri pentru tineret în toată Europa… 

Apoi FMACCU a devenit membru activ al 
Federaţiei Mondiale
şi membru-fondator al Federaţiei Europene, 

iar OMCT a primit statut participativ la Consiliul Europei. 

În acest am voluntarii din Reţeaua OMCT
sărbătoresc

prin muncă asiduă (neremunerată) 
Aniversarea a XV de la obţinerea Statutului Participativ 
şi de la crearea primului Club al Consiliului Europei. 


 Reporter AMP-Internaţional

Statut Participativ la Consiliul Europei

La Asambleea Parlamentară a Consiliului Europei, Strasbourg, France,

poeta Renata Verejanu cu Mihail Kasian, prim ministrul FR

Renata Verejanu, liderul OMCT, cu ambasadorii difeitor ţări

Daniel Verejanu cu Daniel Tarschys, Secretarul General al Consiliului Europei, 1997

Liderii OMCT cu Walter Shwimmer, Secretar General al Consiliului Europei

În 2001 Organizaţia Mondială a Copiilor Talentaţi (OMCT/ WOTC) 

a obţinut statut consultativ apoi participativ la Consiliul Europei. 

Daniel Verejanu este Reprezentantul oficial 
al OMCT la Consiliul Europei (Strasbourg).

 Poze de la diferite reuniuni la Strasbourg: 
Asambleea Parlamentară, 
Conferinţa ONG internaţionale, 
Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale…

Reporter AMP-Internaţional